Συμβούλια Επιτροπές

” Παράλληλα, με τη θεσμική μου ιδιότητα ως Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων και μετέπειτα ως Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, εκλέχθηκα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2013-2016 και Πρόεδρος της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2015-2016. ”

 

Παράλληλα με την αυτοδιοικητική μου δράση και ως απόρροια της αναγκαιότητας δυναμικής εκπροσώπησης είτε του Δήμου Σοχού είτε της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετείχα ενεργά σε συμβούλια ή επιτροπές, στο πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών φορέων αναπτυξιακού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα την περίοδο της δημαρχιακής μου θητείας στο Δήμο Σοχού (2006-2010), διετέλεσα Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τότε Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) του Νομού Θεσσαλονίκης.
Κατά την περίοδο 2010-2010, συμμετείχα ως ενεργό μέλος στην Ομάδας «Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».
Μετά την πρώτη εκλογή μου ως Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, μου ανατέθηκε η αρμοδιότητα του Εντεταλμένου Συμβούλου Εμπορίου για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, μέσω της οποίας συμμετείχα ως μέλος στις σχετικές επιτροπές.
Επίσης, ως Περιφερειακός Σύμβουλος και μετέπειτα ως Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διετέλεσα αρχικά Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Θεσσαλονίκης «ΑΝΕΘ Α.Ε.» (2011-2014) και στη συνέχεια Τακτικό Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου (2014-2017).
Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μονή Λαζαριστών», ανέλαβα την ευθύνη της Προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού του σημαντικού φορέα τέχνης και πολιτισμού της Δυτικής Θεσσαλονίκης, την περίοδο 2014-2017.
Παράλληλα, με τη θεσμική μου ιδιότητα ως Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων και μετέπειτα ως Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, εκλέχθηκα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2013-2016 και Πρόεδρος της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2015-2016.
Διετέλεσα επίσης, Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αναπτυξιακού Νόμου (Ιδιωτικών Επενδύσεων) Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2015-2018, καθώς και Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Τ.Α.-Κ.Μ.)» κατά την περίοδο 2014-2018.
Τέλος, από το 2014 μέχρι και σήμερα, εξακολουθώ να είμαι Τακτικό Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου Αιρετών Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού Κεντρικής Μακεδονίας.