Επιχειρηματικότητα

”Προβήκαμε στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, μεταξύ Π.Κ.Μ και Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου”

2014-2016: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητα & Περιβάλλοντος.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014, επανεκλέχθηκα δεύτερος σε ψήφους Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας με την παράταξη “Αλληλεγγύη” του Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος εκτιμώντας την ειλικρινή και αυθεντική μεταξύ μας συνεργασία, με όρισε εκ νέου Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος.
Η πολιτική που ασκήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου τη διετία 2014-2016, άπτονταν κυρίως ζητημάτων που σχετίζονται με τους θεματικούς τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Εμπορίου, των Λαϊκών Αγορών, του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων, καθώς και της υποστήριξης της Εκπαίδευσης και της Απασχόλησης.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας, προβήκαμε στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Η εν λόγω συνεργασία, εγκαινιάσθηκε με την υποδοχή επιχειρηματικής αποστολής είκοσι (20) περίπου Ρώσων επιχειρηματιών, ιδιοκτητών διακεκριμένων ιατρικών κέντρων, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με αντίστοιχα ιατρικά κέντρα νοσηλείας ή αποκατάστασης, που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία. Παράλληλα, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης συζητήθηκαν επίκαιρα ζητήματα που αφορούσαν στις αμφίδρομες προσπάθειες μείωσης ή άρσης του «εμπάργκο» που είχε επιβληθεί στις εισαγωγές από πλευράς Ρωσίας, αγροτικών κυρίως προϊόντων (όπως π.χ. ροδακίνων) που παράγονται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (Ημαθία και Πέλλα).
Υπογράφηκε επίσης, ειδικό Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ελλάδας. Μέσω του συγκεκριμένου Συμφώνου συνομολογήσαμε την από κοινού πρωτοβουλία μας για συνεχή ενημέρωση και ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, με σκοπό τη συνολική ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας. Συνδιοργανώθηκε ειδική ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «το παρόν και το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», με τη συμμετοχή του Υ.ΜΑ.Θ., καθηγητών Οικονομίας του Α.Π.Θ., διευθυντικών στελεχών του Ο.Α.Ε.Ε., εκπροσώπων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και άλλων φορέων του επιχειρηματικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας.
Ως Αντιπεριφέρεια συμμετείχαμε με ειδικές εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, σε μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, όπως π.χ. σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) με θέμα: «Υλοποίηση έργων και προτάσεις βελτίωσης των προγραμμάτων στήριξης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», ενώ αναλάβαμε επίσης πρωτοβουλία, συνδιοργάνωσης με το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, ενδοεπιχειρησιακού σεμιναρίου για θέματα αδειοδότησης επιχειρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ. Παράλληλα σε συνεργασία με τον Δήμο Παύλου Μελά και την επιστημονική υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, συνδιοργανώσαμε ειδική ημερίδα και ανοικτή συζήτηση με επαγγελματίες και πολίτες του συγκεκριμένου Δήμου με θέμα την «Τοπική Επιχειρηματικότητα». Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ήταν να αναπτυχθεί μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ της Περιφέρειας, του Δήμου και των επαγγελματιών, με εστίαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία του νέου ΕΣΠΑ για τη στήριξη της μικρομεσαίας κυρίως επιχειρηματικότητας, η οποία θεωρείται ο αιμοδότης της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας. Στο πλαίσιο απλοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών και βελτίωσης της ενημέρωσης πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων, ως Αντιπεριφέρεια, σε απόλυτο συντονισμό και συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης:
• Προχωρήσαμε στη σταδιακή εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην εν γένει προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
• Προωθήσαμε την ομογενοποίηση των διαδικασιών και τυποποίηση των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται από όλες τις υπηρεσίες, με τη συνεργασία και συμμετοχή των Διευθύνσεων Έδρας.
• Δρομολογήσαμε τη σταδιακή εισαγωγή της χρήσης της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής σε όλες τις υπηρεσίες.
• Δώσαμε έμφαση στη συνεχή ενημέρωση ιστότοπου όπου κωδικοποιείται όλη η τρέχουσα νομοθεσία, τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες που αφορούν στην αδειοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή επαγγελμάτων.

Στο πλαίσιο άσκησης πολιτικής στον τομέα του Εμπορίου, ως Αντιπεριφέρεια, σε συντονισμό και συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, δρομολογήσαμε σειρά δράσεων και λάβαμε σημαντικές αποφάσεις σχετικά με :
• τον ορθολογικό τρόπο εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν στις διαδικασίες ελέγχου της αγοράς και των δραστηριοτήτων άσκησης εμπορίου.
• τη συνεχή συνεργασία και ενημέρωση με τις εμπλεκόμενες, λόγω αρμοδιότητας, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Δημόσιας Υγείας, καθώς και τον ΕΦΕΤ, για την υλοποίηση σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για αποφυγή επικάλυψης υπηρεσιών και ελεγκτικών μέτρων.
• την υπογραφή πρωτόκολλων συνεργασίας μεταξύ Χημικής Υπηρεσίας και των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Π.Ε. και Μ.Ε.Θ. για δειγματοληψία καυσίμων, καθώς και τον συντονισμό κοινών δράσεων με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος για την πραγματοποίηση ελέγχων και δειγματοληψιών καυσίμων στερεής βιομάζας.
• την εκπαίδευση των υπαλλήλων που ασχολούνται με τον έλεγχο της αγοράς ως φορέων ελεγκτικού μηχανισμού και προανακριτικής αρχής.
• την εκπαίδευση από το αρμόδιο Υπουργείο των υπαλλήλων που ασχολούνται με το αντικείμενο ελέγχου συστημάτων εισροών – εκροών καυσίμων.
• το χειρισμό υποθέσεων των Ανωνύμων Εταιρειών σε σχέση με την υπηρεσία του ΓΕΜΗ, καθώς και
• ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, του στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου, σε στενή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς (ομοσπονδίες, σωματεία, παραγωγούς, μικροπωλητές κ.λ.π.) και το αρμόδιο Υπουργείο.
• την οργάνωση και συντονισμό ενεργειών για την έκδοση σχετικής απόφασης και τη μετέπειτα χορήγηση 500 νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, στο σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στον τομέα λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, ύστερα από σειρά επαφών μου, με το αρμόδιο Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας :
• συντονίσθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η από 01/01/2015 ομαλή μεταφορά αρμοδιοτήτων, χρηματικών αποθεματικών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τον καταργηθέντα Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.) στην συσταθείσα Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας, βάσει τη σχετικής νομοθεσίας.
• συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, αίτημα των ομοσπονδιών παραγωγών και επαγγελματιών, το οποίο εκκρεμούσε επί δεκαετία.
• η νεοσυσταθείσα Διεύθυνση στελεχώθηκε με επιπλέον επόπτες ελέγχου για την ορθολογική λειτουργία των λαϊκών αγορών.
• λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ίδρυσης δύο (2) νέων λαϊκών αγορών στα «Πεύκα» (Ρετζίκι) και την «Αγία Τριάδα» (Δ.Θερμαϊκού). Στις εν λόγω αγορές, αξιολογήθηκαν οι υποβληθείσες αιτήσεις και αποδόθηκαν οι προκηρυχθείσες θέσεις παραγωγών και επαγγελματιών, βάσει αυστηρής σειράς κατάταξης, μέσω της πλήρους εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών.