Αγροτική Οικονομία

” Αποτελεσματικοί &γρήγοροι στην αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων κονδυλίων για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου”

2016-2018: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

Το Ιούνιο του 2016, ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου, ορίζοντάς με και πάλι θεματικό Αντιπεριφερειάρχη, αυτή τη φορά δίνοντας μου, ένα άλλο νευραλγικό χαρτοφυλάκιο, όπως αυτό της Αγροτικής Οικονομίας.

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο αγροτικός τομέας, αποτελεί τον πρώτο από τους δυο κυρίαρχους αναπτυξιακούς της πυλώνες, μαζί με τον τουρισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρώτη πανελλαδικά σε αγροτική παραγωγή, όπως και στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, με το ποσοστό της αγροτικής οικονομίας στο ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας να κινείται σταθερά σε επίπεδο άνω του 25%.

Ενδεικτικά στην Περιφέρειά μας, παράγονται σε σχέση με το σύνολο της χώρας:

 • το 70% των οπωροφόρων (ροδάκινα, μήλα, ακτινίδια κλπ)
 • το 85% του ρυζιού,
 • σχεδόν το σύνολο της παραγωγής οστρακοειδών, με ποσοστό που ξεπερνά το 90%,
 • πάνω από το 50% του αγελαδινού γάλακτος και των επιτραπέζιων ελιών,
 • το 1/3 του βαμβακιού, των σιτηρών, του βόειου κρέατος, των αλιευμάτων,
 • το ¼ της πανελλήνιας παραγωγής του μελιού.
 • Τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα έχουν κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση, που είναι το ζητούμενο τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, γίνεται σταδιακά πράξη στην Περιφέρεια μας, καθώς σε αντίθεση με τη συρρίκνωση που παρατηρείται σε πολλές άλλες Περιφέρειες της χώρας, στην περιοχή μας ο ρόλος του αγροτικού τομέα είναι κομβικός και διαρκώς αναπτυσσόμενος.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ως Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας αποδείξαμε ότι είμαστε αποτελεσματικοί και γρήγοροι στην αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων κονδυλίων για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου. Εστιάζοντας στο πλαίσιο αυτό, εστιάσαμε την άσκηση της πολιτικής μας , δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020, στην υλοποίηση του οποίου οι Περιφέρειες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αναφέρομαι στο στοίχημα των 220 εκ. ευρώ που καλούνται να διεκδικήσουν και να αξιοποιήσουν οι αγρότες και οι επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά την περίοδο της θητείας μου στην Κεντρική Μακεδονία είχαν κατανεμηθεί και εκχωρηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προς διαχείριση περίπου 143 εκατ. ευρώ, τα οποία από την πλευρά μας με γοργούς ρυθμούς  καταφέραμε να τα διοχετεύσουμε στην πραγματική οικονομία.

Τα κονδύλια αυτά αφορούν αφορά σε ενισχύσεις επενδύσεων στον αγροτικό τομέα. Ενισχύσεις σε νέους αγρότες, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Και επιπλέον σε υποδομές στον αγροτικό τομέα, αλλά και σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης. Θα ήταν παράλειψη μου, να μην αναφέρω επίσης, ότι στην Περιφέρεια μας εγκρίθηκαν οχτώ (8) προγράμματα LEADER, τα οποία βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Αυτή είναι μια από τις εκχωρούμενες δράσεις, προϋπολογισμού 53 εκ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), οι οποίες υλοποιούνται σε συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποδείξαμε ότι είμαστε πρωτοπόροι. Αναδείξαμε την αποφασιστικότητα, αλλά και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης μας να ενισχύσουμε τη διασύνδεση του αγροτικού τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού, ώστε να δημιουργηθεί πολλαπλάσιο όφελος, με θεσμούς όπως:

 • η Αγροδιατροφική Σύμπραξη,
 • το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων,
 • η θεσμοθέτηση της Μακεδονικής Κουζίνας,
 • ο σχεδιασμός ενός πρωτοποριακού προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων, συμμετοχής σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, σε Ευρώπη και Ασία, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες δράσεις, συνέργειες και συνεργασίες με άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ως Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας δώσαμε επίσης έμφαση στη συμμετοχή και υλοποίηση σημαντικού αριθμού ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, διοργανώσαμε ως Περιφέρεια, δύο επιτυχημένες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του έργου «HIGHER» αναφορικά με τα «Βέλτιστα Εργαλεία Πολιτικής για Έργα Υψηλής Καινοτομίας στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020”. Μέσω του συγκεκριμένου έργου αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με έμφαση στους τομείς της αγροδιατροφής και του τουρισμού από όλες τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες.

Ως Περιφέρειά συμμετέχουμε στην AREPO, το Δίκτυο Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων («Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης» ΠΟΠ, «Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης» ΠΓΕ, «Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα» ΕΠΙΠ).

Μαζί με άλλες πρωτοπόρες ευρωπαϊκές περιφέρειες συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης (S3), αναφορικά με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα. Ενδεικτικά αναφέρω τη διαπεριφερειακή συνεργασία με την Περιφέρεια της Ανδαλουσίας στην Ισπανία, με έμφαση στην «Ιχνηλασιμότητα διαχείρισης όγκου πληροφοριών στη γεωργία ακριβείας».

Στο πλαίσιο αυτό, στη Φλωρεντία, συνυπογράψαμε ως Αντιπεριφέρεια, μαζί με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κεντρικής Μακεδονίας, ένα πολύ σημαντικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας με την Περιφέρεια της Τοσκάνης της Ιταλίας, που αποτελεί ως γνωστόν, πρωτοπόρο ευρωπαϊκή περιφέρεια στον τομέα της αγροδιατροφής και του αγροτουρισμού. Οι Περιφέρειες Τοσκάνης και Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν κοινά πεδία ενδιαφέροντος και προτεραιότητες στις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και επίσης είναι μέλη του δικτύου Ευρωπαϊκών Περιφερειών Καινοτομίας στη Γεωργία, τη Διατροφή και τη Δασοκομία. Ήδη οι δυο Περιφέρειες συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Αγροδιατροφή (S3P Agri-Food) και τη Γεωργία Υψηλής Τεχνολογίας (‘High Tech Farming’).

Ένα σημαντικό πρωτόκολλο ευρύτερης συνεργασίας, με επιμέρους αναφορά στον αγροδιατροφικό τομέα, υπογράφηκε επίσης μεταξύ της Περιφέρειας μας και της κυβέρνησης της Αγίας Πετρούπολης της Ρωσίας.

Τέλος, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard, συνδιοργανώσαμε, τον περασμένο Οκτώβριο στη Χαλκιδική, το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο «Μεσογειακής Διατροφής & Υγείας», όπου διακεκριμένοι καθηγητές παρουσίασαν τα αποτελέσματα πολυετών ερευνών για τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής στην ανθρώπινη υγεία, με ειδικές αναφορές σε εμβληματικά προϊόντα της μακεδονικής γης όπως την ελιά, το λάδι, τα γαλακτοκομικά και το κρασί.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέκτησε το περασμένο έτος, τον τίτλο της «Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης», ως αναγνώριση των προσπαθειών και του έργου που επιτελεί στον τομέα της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας. Και αυτό γίνεται σταδιακά ορατό και φέρνει απτά αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας, σχεδιάσαμε και εγκρίναμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα προβολής και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων, το οποίο υλοποιείται μέσω της οργανωμένης συμμετοχής επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας, σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις και δράσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε αποφασιστικά η δημιουργία και ένταξη στον νέο διοικητικό Οργανισμό της Περιφέρειάς μας, από τις αρχές του 2017, του νεοσύστατου Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας. Έτσι τη συγκεκριμένη χρονιά, 240 επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας επωφελήθηκαν από τη συμμετοχή τους, σε διεθνείς Εκθέσεις και Δράσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, με την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος να ξεπερνά σε αριθμό τις 300 επιχειρήσεις. Αξιοσημείωτη είναι και η θετική αποτίμηση των δράσεων αυτών της Περιφέρειας κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση τους από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, μέσω συμπλήρωσης ειδικών ερωτηματολογίων.

Πιο συγκεκριμένα η Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας, κατά την περίοδο της θητείας μου, συμμετείχε σε μια σειρά σημαντικές εκθέσεις του εσωτερικού, όπως:

 • τη DETROP, Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών
 • την FOODEXPO, την πολύ επιτυχημένη αυτή Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών και την παράλληλη έκθεση οίνου OINOTELIA στην Αθήνα,
 • τη FRESKON, Διεθνή Έκθεση Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών στη Θεσσαλονίκη,
 • την 2η Gourmet Olive, Έκθεση προώθησης εκλεκτών προϊόντων ελαιόλαδου, ελιάς, μελιού, & μαρμελάδων, ξυδιών & αρτυμάτων, προϊόντων delicatessen, αρωματικών φυτών, βοτάνων και φυσικών προϊόντων προσωπικής περιποίησης στη Θεσσαλονίκη,
 • την ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ, ειδική έκθεση τροφίμων και γευσιγνωσίας στην Αθήνα.

 

Παράλληλα, την ίδια περίοδο ως Αντιπεριφέρεια συμμετείχαμε σε ορισμένες από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις σε Ευρώπη και Ασία  όπως:

 • τη SIAL του Παρισίου, καθώς και τη SIAL στη Σαγκάη της Κίνας, που αποτελούν τις ναυαρχίδες σε παγκόσμιο επίπεδο, του κλάδου εκθέσεων τροφίμων και ποτών, από τις οποίες αποκομίσαμε σημαντική γνώση και εμπειρίες.
 • τη FRUIT LOGISTICA, Διεθνή Έκθεση για τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Βερολίνο της Γερμανίας.
 • την ANUGA, Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών στην Κολωνία της Γερμανίας.
 • την PROWEIN, Διεθνή Έκθεση για τον κλάδο του οίνου και των αλκοολούχων ποτών, που κάθε χρόνο πραγματοποιείται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, όπως και το GRIECHENLAND FESTIVAL, που επίσης γίνεται στο Ντίσελντορφ και σ’ αυτό παρουσιάζονται κυρίως παραδοσιακά προϊόντα και παραδοσιακές προτάσεις γευσιγνωσίας από όλη την Ελλάδα,
 • την MERCATO MEDITERRANEO, μια σημαντική διεθνή έκθεση με ειδικές αναφορές κυρίως στη Μεσογειακή Διατροφή, που πραγματοποιείται στη Ρώμη της Ιταλίας,
 • την GRECIA PANORAMA στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας,
 • και τέλος τη SEA FOOD, τη διεθνή έκθεση αλιευμάτων στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαμε με μεγάλη επιτυχία, με αποκόμιση σημαντικής γνώσης και εμπειρίας, καθώς και με σημαντικές συμφωνίες για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών και οστρακοκαλλιεργίων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέσω αυτών των δράσεων και συμμετοχών, αναδεικνύεται η σοβαρή προσπάθειά που κάναμε τα τελευταία χρόνια, για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που ασχολούνται με την αγροδιατροφή και να ενισχύσουμε τον εξωστρεφή τους προσανατολισμό.

Κατά την περίοδο της θητείας μου λοιπόν, ως Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, προσπάθησα ειλικρινά να κάνω ότι περνάει από το χέρι μου, για να στηρίξω και να βοηθήσω άμεσα ή έμμεσα τους αγρότες και τους μεταποιητές αγροδιατροφικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας. Και νοιώθω πραγματικά ότι η προσπάθεια μου αυτή αναγνωρίζεται, αφού από τον Μάρτιο του 2018, οπότε και υπέβαλα την παραίτησή μου, προκειμένου να διεκδικήσω την είσοδό μου στο ψηφοδέλτιο της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Θεσσαλονίκης, συναντώ στις περιοδείες μου, πολίτες της υπαίθρου και επιχειρηματίες που επικροτούν και συγχαίρουν την πολιτική που ασκήθηκε από την Περιφέρειά μας στον συγκεκριμένο τομέα.