2017-Συνεδριο Αγροτεχνολογιας

Χαιρετισμός στο 6ο ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας “Κλιματική Αλλαγή: Προκλήσεις & Προσαρμογή”, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.