3ο Workshop… Επιτυχημένα παραδείγματα που εμπνέουν

Το πολύ ενδιαφέρον θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε αυτή τη φορά είχε ως τίτλο: «Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Επιτυχημένα παραδείγματα που εμπνέουν ανθρώπους της υπαίθρου & όχι μόνο…!».

Είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος με τη συμμετοχή και την ουσιαστική δουλειά που έγινε στο 3ο Workshop που πραγματοποιήσαμε μαζί με τους συνεργάτες μου, στο πολιτικό μας γραφείο.

Ο Δρ Γεωπονίας Κώστας Τερτιβανίδης μας ανέλυσε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των αγροτικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας, εστιάζοντας σε καινοτόμες ιδέες παραγωγών της ευρύτερης περιοχής που διαπρέπουν στην εγχώρια & διεθνή αγορά.
Ο Μαθηματικός-Πληροφορικός Ηλίας Παπανικολάου μας παρουσίασε νέες τεχνολογίες & συστήματα ευφυούς γεωργίας, συλλογής δεδομένων & στατιστικών βελτίωσης παραγωγής, διαχείρισης υδάτων, εξοικονόμησης πόρων & ενέργειας.
Ο Νίκος Τσακιρπάλογλου, Δρ Βιολογίας-MSc Ολοκληρωμένων Συστημάτων Εχθρών & Ασθενειών (IPM), στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Ρυζιού στις Φιλιππίνες, μας ενέπνευσε με το όραμά του για την εξωστρεφή παγκοσμιοποιημένη αγροτική παραγωγή με έμφαση σε όρους ποιότητας και όχι ποσότητας.
Με τη σειρά του ο Αλέξης Κράββας, Ορυζοπαραγωγός-Γενικός Γραμματέας του Β´ Συνεταιρισμού Χαλάστρας εστίασε στη σημασία οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής σε Ομάδες Παραγωγών & Συνεταιρισμούς, με έμφαση στην καθετοποίηση, την τυποποίηση & την αλλαγή της καταναλωτικής κουλτούρας.
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Κεφαλάς, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγής Ελλάδος, μας παρουσίασε τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές λειτουργίας μιας σύγχρονης κτηνοτροφικής μονάδας, η οποία εφαρμόζει ευφυή συστήματα & τεχνολογίες.
Τέλος, ακολούθησε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία ανέδειξε αισιόδοξες προοπτικές για το πού και πώς πρέπει να κατευθυνθεί την επόμενη μέρα η αγροτική οικονομία στη χώρα μας!