📍2ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!

Σήμερα το πρωί παραυρέθηκα στην τελετή εγκαινίων του “2ου Ελεγκτικού Κέντρου (2ο ΕΛ.ΚΕ.) Θεσσαλονίκης” της Α.Α.Δ.Ε.
Η Φορολογική Διοίκηση μέσω της λειτουργίας των ΕΛ.ΚΕ. σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, δίνει έμφαση στον εκσυχρονισμό των ελεγκτικών μεθόδων & διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίζεται μια, όσο το δυνατόν, περισσότερο αντικειμενική & ταχύτερη τόσο για πολίτες & επιχειρήσεις όσο & για το κράτος, διενέργεια φορολογικών ελέγχων.
👏Καλή & δημιουργική πορεία!