📍ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!

Στο πλαίσιο των επαφών μου με φορείς & στελέχη της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επισκέφθηκα στο γραφείο του τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης κ. “Χρήστο Ρουμπίδη”.
Συζητήσαμε κυρίως θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Γυμνασίων & Λυκείων της Δυτικής Θεσσαλονίκης!
Από τη συνάντηση μας, επιβεβαιώθηκε η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς:
📌με τη μέγιστη κάλυψη κενών εκπαιδευτικού προσωπικού,
📌με την έγκαιρη διανομή εκπαιδευτικών βιβλίων,
📌με την άμεση προσαρμογή του δικτύου μεταφοράς μαθητών στις προκύπτουσες ανάγκες κ.ά.