📍ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ!

👌Υπερψηφίσαμε πριν λίγο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για την «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου & το πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων»!
🎙️Στη σχετική ομιλία μου, χθες βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής, ανέφερα αναλυτικά τα εξής:

“Κύριε Πρόεδρε,
Κυρία Υπουργέ,
Αγαπητές & Αγαπητοί συνάδελφοι,
«H τέχνη & η επιστήμη, η έρευνα & η διδασκαλία είναι ελεύθερες…!
Η ανάπτυξη & η προαγωγή τους, αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».
Αυτή είναι μια από τις κρίσιμες διατάξεις του άρθρου 16 του Ελληνικού Συντάγματος.
Η Βουλή των Ελλήνων έρχεται να νομοθετήσει σήμερα για την ενίσχυση, αυτής καθ’αυτής, της έννοιας της Ελευθερίας στην ανώτατη εκπαίδευση!
Έρχεται να νομοθετήσει μετά από χρόνια στασιμότητας & αδυναμίας συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, εξαιτίας διαφόρων συμπλεγματικών ιδεολογικών αγκυλώσεων και παλινωδιών, που δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι & σήμερα…
Χαρακτηριστική είναι η σύγχυση που υπάρχει αυτές τις ημέρες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ!
Η απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αναγκαία, δεδομένου ότι ως χώρα έχουμε ήδη ιδιωτικά ξένα σχολεία στην πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Λειτουργούν ήδη 35 κολλέγια, με χιλιάδες σπουδαστές, οι οποίοι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες διαθέτουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.
Η συγκεκριμένη λοιπόν νομοθέτηση, για τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας,
δεν αντιμάχεται τις σχετικές συνταγματικές επιταγές, όπως αυτές ερμηνεύονται & εφαρμόζονται υπό το πρίσμα του Ενωσιακού δικαίου.
Άλλωστε, οι όροι περί εγκατάστασης παραρτημάτων που προβλέπονται στο παρόν νομοσχέδιο θεωρούνται ομολογουμένως ως οι πιο αυστηροί σε όλη την Ευρώπη!
Τα παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων, θα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο πιστοποίησης & αξιολόγησης από ανεξάρτητη αρχή, καθώς & σε ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι θα λογοδοτούν στον εκάστοτε Υπουργό.
Παράλληλα, ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας συνιστά απαγόρευση διανομής κερδών του ξένου πανεπιστημιακού παραρτήματος στην μητρική έδρα & και αν διαπιστωθεί τυχόν παραβίαση ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του.
Προς αυτή την κατεύθυνση υιοθετήθηκαν πάρα πολλές από τις προτάσεις των πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων & πολλών ακαδημαϊκών που χαρακτήρισαν την πρωτοβουλία του παρόντος νομοσχέδιου, ως ιστορική στιγμή!
Μια ιστορική πρόκληση ώστε να αναδειχθεί η Ελλάδα σε περιφερειακό κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης!
Μια ιστορική πρόκληση για επιπλέον ευκαιρίες & επιλογές για τους νέους της χώρας μας.
Ώστε να περιοριστεί η φυγή Ελλήνων φοιτητών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό!
Κυρίως, να περιοριστεί η οικονομική αφαίμαξη των ελληνικών νοικοκυριών, για την πληρωμή διδάκτρων & δαπανών διαβίωσης & ίσως για αμφιβόλου ποιότητας σπουδών και πτυχίων….
Ταυτόχρονα, το παρόν σχέδιο νόμου, αποτελεί μια ιστορική πρόκληση να ενισχυθούν & να διεθνοποιηθούν τα Δημόσια Πανεπιστήμια.
Ώστε να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές παρέχοντας τους αναβαθμισμένες σπουδές στην Ελλάδα.
Αφενός λοιπόν, η συνεισφορά της λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων, αναμένεται ότι θα οδηγήσει:

 • στην αναβάθμιση της ποιότητας του ανώτατου εκπαιδευτικού συστήματος,
 • στη δημιουργία σημαντικών ακαδημαϊκών συμφωνιών,
 • στον περιορισμό της ακαδημαϊκής διασποράς,
 • στην προσέλκυση Ελλήνων & ξένων καθηγητών υψηλού προφίλ από το εξωτερικό,
 • στη δημιουργία νέων ευκαιριών για ακαδημαϊκή καριέρα στην Ελλάδα,
 • στην ορθολογική οικονομική διαχείριση των πόρων από την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα για έρευνα & καινοτομία,
 • στην προσέλκυση επενδύσεων, μέσω της διασύνδεσης των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις & την αγορά εργασίας.
  Αφετέρου, τα Δημόσια Πανεπιστήμια ενισχύονται, κυρίως με την διεθνοποίησή τους. Ενδεικτικά αναφέρω:
 • τη θεσμοθέτηση & χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων, με 60 εκ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης,
 • τη δυνατότητα εγγραφής αλλοδαπών φοιτητών στα ελληνόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα με καταβολή διδάκτρων,
 • τη θεσμοθέτηση μετεγγραφών στα ξενόγλωσσα προγράμματα των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων για ξένους φοιτητές,
 • τη δυνατότητα πρόσβασης αλλοδαπών φοιτητών, από τρίτες χώρες, στα αγγλόφωνα μαθήματα των προγραμμάτων ERASMUS,
 • την ενίσχυση της δικτύωσης, της διασύνδεσης & της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των Ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων, για την προώθηση της έρευνας & της καινοτομίας.
  Παράλληλα με ειδικότερες διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, αναβαθμίζεται τόσο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όσο & το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  Όσον αφορά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, η εν λόγω αναβάθμιση προβλέπει:
  ✓ την ίδρυση νέων Σχολών & Τμημάτων, καθώς &
  ✓ την ενσωμάτωση Τμημάτων & Ερευνητικών Ινστιτούτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, που λειτουργούν στη Δράμα & την Καβάλα.
  Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα επεκταθεί σταδιακά σε όλα τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια της χώρας.
  Από την άλλη μεριά, για πρώτη φορά από την ίδρυση του, ενισχύεται & στηρίζεται το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  Ειδικότερα προβλέπεται η αυτονόμηση του & η υιοθέτηση του συστήματος διακυβέρνησης & διοίκησης που έχουν τα υπόλοιπα Δημόσια Πανεπιστήμια.
  Τέλος, για τα Δημόσια Πανεπιστήμια προβλέπονται μεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν:
  ✓ την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου & την απλοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης των οργάνων διοίκησης,
  ✓ την οργάνωση & λειτουργία Κέντρων Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης,
  ✓ την προώθηση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού,
  ✓ την τροποποίηση των ρυθμίσεων για την κατανομή της δημόσιας επιχορήγησης των ΑΕΙ με βάση τους δείκτες ποιότητας & επιτευγμάτων.
  Όπως έχω αναφέρει & στην αρχή της ομιλίας μου, ο πυρήνας αυτού του νομοσχεδίου υπηρετεί:
  ✓ τόσο την Ελευθερία στην τέχνη & την επιστήμη, την έρευνα & τη διδασκαλία που προβλέπει το Σύνταγμα μας…,
  ✓ όσο & τον Υγιή Ανταγωνισμό που απαιτεί η πρόοδος & η ανάπτυξη μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής χώρας.
  Γι’ αυτό σας καλώ όλους εσάς της αντιπολίτευσης – που πολλοί έχετε σπουδάσει στο εξωτερικό, άλλοι στέλνετε ή έχετε προγραμματίσει να στείλετε & τα παιδιά σας – να συμπεριφερθείτε, έστω & την τελευταία στιγμή, με σοβαρότητα & ειλικρίνεια!
  Να προσγειωθείτε στον ρεαλισμό που απαιτούν οι καιροί, χωρίς να κρύβεστε πίσω από αναχρονιστικά ιδεολογικά συνθήματα!
  Διότι, είναι σημαντικό, για το μέλλον των παιδιών μας, να υπερψηφίσουμε όλοι μαζί αυτό το σχέδιο νόμου!”