📍Ωραιόκαστρο!

Μια ζέστη, φιλική συνάντηση με τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

Συζήτηση & προβληματισμός για όλα όσα συμβαίνουν…, για όλα όσα ζούμε…:

🔹ανθρωπιστικές & οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία,

🔹γενικευμένη ακρίβεια σε ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα κλπ,

🔹μέτρα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων & αγροτών κλπ.,

αλλά και για τοπικά ζητήματα που επηρεάζουν:

🔹την καθημερινότητα πολιτών & επιχειρήσεων των αστικών κέντρων & της υπαίθρου του Ωραιοκάστρου, της Καλλιθέας & της Μυγδονίας.

Μιας ευρύτερης περιοχής, που εκτός από τα πλεονεκτήματα της εγγύτητας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και τα διεθνή οδικά ή ενεργειακά δίκτυα, έχει το δικό της εξελισσόμενο παραγωγικό χώρο στον τομέα της μεταποίησης (βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες) και στον πρωτογενή τομέα (μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες βοοειδών, πτηνοτροφεία κλπ).

Μιας περιοχής που απαιτεί ένα ανάλογης βαρύτητας αναπτυξιακό σχεδιασμό δημόσιων υποδομών.