Το παλέψαμε, το πετύχαμε

Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι δούλεψαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να φτάσουμε επιτέλους στο σημείο να ενταχθούν και να υλοποιηθούν τα έργα αγροτικής οδοποιίας σε 19 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και στους περιφερειακούς δήμους της Θεσσαλονίκης.

Από το ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει 12,6 εκ. ευρώ για τη βελτίωση 28 αγροτικών δρόμων. Το πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση για την αγροτική παραγωγή θα το καταλάβουν όλοι οι αγρότες, αλλά και οι κάτοικοι των περιοχών όπου θα εκτελεστούν τα έργα. Να επισημάνω ότι η υλοποίηση τέτοιων υποδομών έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς διευκολύνει τους παραγωγούς, ενισχύει την τοπική οικονομία, βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης στην ύπαιθρο και τονώνει την εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων και τις εξαγωγές. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποδεικνύει ότι είναι δίπλα στους αγρότες γι’ ακόμη μια φορά και μάλιστα κάνει πράξη τη δέσμευση για ταχεία υλοποίηση όλων των μεγάλων αγροτικών προγραμμάτων. Θυμίζω ότι ήδη πετύχαμε τους στόχους που βάλαμε για το πρόγραμμα νέων γεωργών και για τα σχέδια βελτίωσης. Η διάδοχός μου στην Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας, Γερακίνα Μπισμπινά, αποτελεί εγγύηση για την επιτυχή συνέχιση του έργου σε όφελος των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας.