ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ & ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ Π.Κ.Μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ & ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ