Στηρίζουμε τους Έλληνες παράκτιους αλιείς

Στηρίζουμε τους Έλληνες παράκτιους αλιείς, οι οποίοι υπέστησαν ζημία λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ως Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με χαρά υπέγραψα την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης (de minimis) συνολικού ποσού 11.293.857,03 €, που αφορά 11.113 δικαιούχους και καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α.Τ.