Νέα Ραιδεστός & Τριάδι

Προάστια της ανατολικής υπαίθρου της Θεσσαλονίκης με σημαντική οικιστική ανάπτυξη τις προηγούμενες δεκαετίες.
Τόπος εγκατάστασης σημαντικών παραγωγικών & εμπορικών επιχειρήσεων, που πασχίζουν να διατηρήσουν το βηματισμό & τους δείκτες απασχολησιμότητας, συμβάλλοντας στην οικονομία & την κοινωνία της ευρύτερης περιοχής.
Εκεί βρεθήκαμε (υπό βροχή) με κατοίκους & επιχειρηματίες της περιοχής και αναλύσαμε απόψεις, θέσεις & προβληματισμούς, γι’αυτό που ζούμε σήμερα ως χώρα & ως πολίτες, καθώς & γι’αυτό που προσμένουμε ως επόμενη μέρα.
Και όλοι συμφωνήσαμε ότι δεν υπάρχουν αυταπάτες…
Η επόμενη μέρα απαιτεί ρεαλισμό, αλλαγή νοοτροπίας, σκληρή δουλειά από όλους…