Λαγυνά, Καβαλάρι, Ηρακλείο, Περιβολάκι

Μια περιοχή που αποτελεί κομβικό σταυροδρόμι της Θεσσαλονίκης προς το Βορρά & την Ανατολή.
Τις προηγούμενες δεκαετίες, η εν λόγω περιοχή κατέγραφε ιδιαίτερα υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα λόγω της πλήρους απασχολησιμότητας των κατοίκων της. Το παραδοσιακό εμπόριο λευκών ειδών, η λειτουργία μεγάλων εμβληματικών βιομηχανικών & βιοτεχνικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή, οι αποδόσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της πεδιάδας του Λαγκαδά, συνέβαλαν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Όλα αυτά όμως είναι πλέον παρελθόν. Σήμερα στην περιοχή υπάρχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας.
Η οικιστική ανάπτυξη της προηγούμενης δεκαετίας προσέλκυσε μεν νέα ζευγάρια ως μόνιμους κατοίκους, οι υφιστάμενες υποδομές όμως δεν καλύπτουν βασικές τους ανάγκες. Οι ελλείψεις σχολικής στέγης, η υποτυπώδης εξυπηρέτηση από μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρίως όμως η ανεργία των νέων ή των ανθρώπων που έχασαν τις δουλείες τους ορισμένα χρόνια πριν την συνταξιοδότηση, καταγράφονται ως τα θεμελιώδη προβλήματα.
Γι’ αυτά συζητήσαμε με τους κατοίκους των εν λόγω περιοχών στη χθεσινή μας συνάντηση στα Λαγυνά, τους οποίους ευχαριστώ για τη θερμή τους στήριξη…!