Καλή Ανάσταση στις ψυχές όλων των Ελλήνων

“Ο δρόμος των Αγίων Παθών οδηγεί με βεβαιότητα στη λύτρωση…!”

Καλή Ανάσταση στις ψυχές όλων των Ελλήνων!