Η ιστορία μας καλεί…!

Η ιστορία μας καλεί…!
Ζητά προσωπικά από τον καθένα μας, να είναι εκεί…!