📍Εφημερίδα “ΠΟΛΙΤΙΚΗ”*!

📌DEBATE – Κατάθεση απόψεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά & προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα!🚜🌿