📍ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!

👏Υπερψηφίστηκε σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα σημαντικό Σχέδιο Νόμου τομή, του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στο:
📌”Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους & λοιπές διατάξεις”!

Στην σχετική μου ομιλία χθες βράδυ στην Ολομέλεια, επεσήμανα τα ακόλουθα:
(*δείτε το σχετικό video 🎥):

“Αγαπητές & Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, είναι η θεσμοθέτηση ενός στοχευμένου συστήματος επιλογής & αξιολόγησης διοικήσεων σε φορείς του δημοσίου.
Ένα Σχέδιο Νόμου, για το οποίο η αξιωματική αντιπολίτευση, μας κατηγορεί ότι οι διαδικασίες των επιτροπών & της Ολομέλειας, έγιναν πολύ γρήγορα & ότι θα χρειαζότανε περισσότερο χρόνο…
Φαίνεται ότι δεν έχει τη διάθεση ή δεν μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς της κυβέρνησης.
Ίσως η αντιπολίτευση, δεν έχει ή δεν θέλει να αντιληφθεί ότι το παρόν νομοσχέδιο προάγει & στοχεύει:
🔹στην αναβάθμιση των απαιτήσεων & των ικανοτήτων των ανθρώπων που θα στελεχώσουν τις θέσεις διοίκησης,
🔹στην ενίσχυση της αξιοκρατίας & της διαφάνειας,
🔹στην ανεξαρτησία & την αποτελεσματικότητα του συστήματος, μέσα από την επιτάχυνση των διαδικασιών
& τέλος,
🔹στην αντικειμενική αξιολόγηση & έλεγχο των πεπραγμένων των διοικήσεων.
Πρόκειται για ένα Σχέδιο Νόμου τομή, που κινείται ξεκάθαρα σε δύο (2) βασικούς άξονες:
👉Από την μια πλευρά, αφορά τη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων
👉& από την άλλη, την αξιολόγηση τους.

✅Όσον αφορά στον 1ο άξονα, αυτόν της επιλογής των διοικήσεων:
➢ Το νέο σύστημα υπάγεται στον ΑΣΕΠ, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η διαφάνεια & το αδιάβλητο της διαδικασίας.
➢ Οι φορείς θα ομαδοποιούνται βάσει εύρους & είδους των αρμοδιοτήτων τους. Διότι, για παράδειγμα, άλλες ανάγκες υπάρχουν σε έναν φορέα πανελλήνιας εμβέλειας & άλλες σε έναν τοπικό φορέα.
➢ Αυξάνονται οι απαιτήσεις όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής όπως,
▪ τα τυπικά προσόντα των σπουδών &
▪ η εργασιακή εμπειρία,
▪ πάντα σε συνάφεια προς την δραστηριότητα του τομέα.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι, όσοι επιλεγούν, θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους.
Οι επιτυχόντες δηλαδή, θα έχουν εκ των προτέρων μια βασική θεωρητική, αλλά & πρακτική γνώση του αντικειμένου του φορέα που θα κληθούν να αναλάβουν την διοίκηση.
Πέρα από τα τυπικά προσόντα θα λαμβάνονται υπόψη & τα ουσιαστικά προσόντα, αφού:
➢ Εισάγονται τεστ δεξιοτήτων, τα οποία χρησιμοποιούνται στον δημόσιο τομέα σε περισσότερες από 50 χώρες. Ουσιαστικά εισάγεται μια δοκιμασία αντικειμενικής διακρίβωσης των δεξιοτήτων των υποψηφίων.
➢ Καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες ώστε η διαδικασία της επιλογής να ξεκινάει & να ολοκληρώνεται εγκαίρως.
➢ Εξορθολογίζονται οι διαδικασίες, αφού θα εκδίδεται μια ενιαία προκήρυξη, για τις διοικήσεις όλων των νοσοκομείων, για παράδειγμα & όχι ξεχωριστές προκηρύξεις, που συνεπάγεται διαφορετικές διαδικασίες για την κάθε μια προκήρυξη & κυρίως καθυστέρηση…

✅Από την άλλη μεριά, όσον αφορά τον 2ο άξονα, που σχετίζεται με το νέο σύστημα αξιολόγησης των διοικήσεων:
➢ Σε κάθε φορέα θα υπάρχουν τα Ετήσια Σχέδια Δράσης, στα οποία θα περιλαμβάνεται:
▪ απολογισμός & προγραμματισμός επιμέρους δράσεων,
▪ καινοτομίες,
▪ ποιοτικοί & ποσοτικοί στόχοι.
➢ Επίσης προβλέπονται Συμβόλαια Απόδοσης, τα οποία:
▪ θα περιέχουν συγκεκριμένες δράσεις & στόχους,
▪ θα υπογράφονται με την έναρξη της θητείας των διοικήσεων, &
▪ θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα των αρμοδίων υπουργείων.
➢ Η θητεία των διοικήσεων αυξάνεται από 3 έτη σε 4, ώστε να δίνεται επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου τους.
➢ Οι διοικήσεις θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση, ενώ θα είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν στον αρμόδιο υπουργό, όπως προανέφερα:

 • ετήσια σχέδια δράσης με συνοπτικό προϋπολογισμό,
 • καταστάσεις προσωπικού,
 • καταστάσεις ποιοτικών & ποσοτικών στόχων της διοίκησης &
 • απολογισμούς αποτελεσμάτων.
  ➢ Ανάλογα με την επίτευξη ή μη των στόχων, θα υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα ανταμοιβής (bonus) ή παύσης της θητείας τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι, ο εποπτεύων υπουργός θα μπορεί να επιβραβεύει τις αποτελεσματικές διοικήσεις, αλλά & από την άλλη να παύει όσα μέλη των διοικήσεων δεν ανταποκρίνονται στους στόχους & τις πολιτικές του υπουργείου του.
  Διότι, σε τελική ανάλυση, το εποπτεύον υπουργείο & κατ’ επέκταση η εκάστοτε κυβέρνηση, είναι αυτή που κρίνεται από τους πολίτες για την αποτελεσματικότητα των δράσεων & των πολιτικών της. Έτσι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχουν περιπτώσεις ανάσχεσης τιθέμενων στόχων & πολιτικών ή ακόμη & “ομηρίας θέσεων”, από ανθρώπους που αντικειμενικά δεν είναι αποτελεσματικοί.
  Δεν θα μπορούσα τέλος, να μην κάνω ειδική αναφορά & να μην ευχαριστήσω το Υπουργείο Ναυτιλίας για την Υπουργική Τροπολογία που κατατέθηκε στο παρόν νομοσχέδιο & συγκεκριμένα στο άρθρο 3 αυτής.
  Και αυτό γιατί, η εν λόγω τροπολογία, δίνει παράταση & διευκολύνει τους ιδιοκτήτες μικρών αλιευτικών πλοίων, σημαντικός αριθμός των οποίων, δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της εκλογικής μου περιφέρειας & συγκεκριμένα στη Μηχανιώνα όπου, ως γνωστόν, λειτουργεί μια από τις μεγαλύτερες Ιχθυόσκαλες των Βαλκανίων, καθώς & στις μυδοκαλλιεργητικές περιοχές του Δήμου Δέλτα.
  Πιο συγκεκριμένα παρατείνεται :
  ➢ η δυνατότητα αντικατάστασης μέχρι 31 Οκτωβρίου 2026, του επιτηρητή από τη σύνθεση πληρώματος οστρακο-αλιευτικών & σπογγ-αλιευτικών σκαφών,
 • από απόφοιτο της Σχολής Δυτών Καλύμνου,
 • ή από κάτοχο απλής άδειας δύτη,
 • ή & από μαθυτευόμενο δύτη,
  λόγω της αδυναμίας ικανού αριθμού αποφοίτων από την συγκεκριμένη Σχολή.
  ➢ καθώς επίσης παρατείνεται & η έναρξη της διαδικασίας καταχώρισης των μικρών αλιευτικών πλοίων στο ειδικό δημόσιο βιβλίο, από την 1η Μαϊου 2024 & μετά.
  Δίδεται με αυτόν τον τρόπο, ένα εύλογο χρονικό περιθώριο, προκειμένου οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών, να προετοιμασθούν & να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
με βάση όλα τα παραπάνω, δεδομένου ότι αποστολή μας ως βουλευτές είναι να νομοθετούμε, ώστε να αίρονται αγκυλώσεις, να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον & τα πράγματα στη δημόσια διοίκηση να τρέχουν πιο γρήγορα & πιο αποτελεσματικά, σας καλώ με τη σειρά μου, να υπερψηφίσουμε το σημαντικό αυτό Σχέδιο Νόμου.
Σας ευχαριστώ!