Άρθρο μου στο μηνιαίο περιοδικό “Polis Local”

Για να είναι μια κοινωνία ελεύθερη πρέπει να υπάρχει δημόσια ασφάλεια, νόμοι που εφαρμόζονται, κανόνες λειτουργίας της & αστυνόμευση. Έννοιες άγνωστες για τη σημερινή κυβέρνηση. Δεν επιθυμεί κανένας να μετατραπεί η χώρα σε αστυνομικό κράτος, όμως & κανείς δεν επιθυμεί να παραμείνει ξέφραγο αμπέλι…