Προσωπική Διαδρομή

Προσωπική Διαδρομή

Επαγγελματική Δράση

Επαγγελματική Δράση

Δήμαρχος Σοχού

Δήμαρχος Σοχού

Περιβάλλον & Ενέργεια

Περιβάλλον & Ενέργεια

Επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματικότητα

Αγροτική Οικονομία

Αγροτική Οικονομία

Κοινωνία & Πολιτισμός

Κοινωνία & Πολιτισμός

Συμβούλια Επιτροπές

Συμβούλια Επιτροπές

Νέα Δημοκρατία

Νέα Δημοκρατία

Πορείας Συνέχεια . . !

Πορείας Συνέχεια . . !

Πορεία & Δράση

Πορεία & Δράση